Top sản phẩm

Thâm Quyến Baitong Putian Technology Co., Ltd.

  • Shenzhen Baitong Putian Technology Co., Ltd.
    Shenzhen Baitong Putian Technology Co., Ltd.
tại sao chọn chúng tôi?

Chuyên gia giải pháp FTTX một cửa và nhà lãnh đạo tích hợp Tài nguyên lớn nhất của thiết bị Access Netwok.

BT-PON thành lập năm 2008, đặt tại Quận Long Hoa, Thâm Quyến, Trung Quốc.

Hiểu đầy đủ nhu cầu của khách hàng và tạo ra giá trị cho khách hàng bằng công nghệ tiên tiến, dịch vụ chu đáo và các giải pháp phù hợp.

BT-PON là một nhà sản xuất bao gồm 200 nhân viên, với 35+ nhân viên R & D đội và 30 nhân viên bán hàng.

Hơn